O savetovalištu

Kako je nastala ideja o Savetovalištu?

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom je udruženje roditelja koje je osnovano 1977. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba koje žive sa autizmom i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji. Savez je danas krovna organizacija koja okuplja 16 udruženja za pomoć osobama sa autizmom iz cele Srbije. U pitanju je neprofitna organizacija i svi aktivni članovi, roditelji i stručnjaci, su volonteri.

U toku 40 godina rada Savez je realizovao mnoge seminare, radionice, projekte, publikacije i kampove sa različitim oblicima direktne podrške osobama sa autizmom i njihovih porodica. Osluškujući godinama potrebe porodica, kao i specifičnosti vremena u kojem živimo, rodila se ideja o servisu podrške u obliku web platforme putem koje će roditelji moći besplatno da zakažu onlajn konsultacije sa stručnjacima različitih profila, i u zavisnosti od oblasti koja ih muči, dobiju kvalitetno savetovanje.

Potrebu za ovim vidom servisa objašnjava i činjenica da je najveći broj dijagnostičkih centara i servisa podrške za osobe sa autizmom lociran u Beogradu, te da mnoge porodice širom Srbije ne mogu finansijski da priušte dolaske u Beograd ili su prinuđeni da koriste dane godišnjeg odmora kako bi sa detetom uopšte doputovali do potrebnih usluga. Takođe, platforma im omogućuje i duže sesije, kao i mogućnost biranja stručnjaka prema oblasti iz koje im je podrška potrebna.

Kako je realizovana ideja o Savetovalištu?

Savetovalište je samo jedan od projekata koji će tokom 2018. godine, u okviru novogodišnje donacije, zajedno realizovati kompanija Vip mobile i Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.

Digitalizacija je segment poslovanja u koji kompanija Vip konstantno ulaže, a ovim projektom pružaju potrebnu podršku lokalnoj zajednici u kojoj posluju upravo u tom segmentu. Ovom platformom ponuđeno je konkretno rešenje za problem sa kojim se porodice osoba sa autizmom susreću svaki dan, a posebno je zadovoljstvo kad znamo da su u tome znatno doprineli i korisnici Vip mreže.

Roditelji i članovi porodica osoba sa autizmom biće u mogućnosti da besplatno zakažu savetovanje sa psiholozima, defektolozima, lekarima, socijalnim radnicima ili pravnicima zahvaljujući digitalnoj platformi „Savetovalište“.

Kome je Savetovalište namenjeno?

Savetovalište je namenjeno osobama sa autizmom i porodicama osoba sa autizmom, kod kojih je autizam već dijagnostikovan i koji se susreću sa različitim izazovima i situacijama koje iziskuju stručnu pomoć.

Stručni saradnici Savetovališta na raspolaganju su osobama sa autizmom i njihovim porodicama iz čitave Srbije, ali i dijaspore - ostatka Evrope i sveta, kako bi im svojim profesionalnim savetima i strategijama pomogli da te izazove i situacije uspešno prevaziđu.

Kako bismo utvrdili da osoba sa autizmom zbog koje nam se obraćate za savetovanje već poseduje nezavisnu kliničku dijagnozu poremećaja iz spektra autizma, kao poslednji korak pre odobrenja zakazane sesije sa stručnjakom, biće potrebno da nam pošaljete skeniranu dijagnozu.

U svakodnevnom kontaktu sa mnogobrojnim stručnjacima shvatili smo da je i njima nekada potrebna pomoć od kolega, pri izradi strategija i rešenja koja će pomoći deci i osobama sa kojima rade, u nekim situacijama koje su izazovnije nego inače. Zato je Savetovalište otvoreno i za stručnjake različitih profila kojima je potrebna pomoć kolega kako bi rešili neku konkretnu situaciju ili problem.

Šta treba da znate?

Savetovalište predstavlja inovativni servis kojim želimo da dopremo do što većeg broja osoba sa autizmom i njihovih porodica i pružimo im odgovarajuću pomoć. Iz tog razloga, jedan korisnik može da zakaže i ostvari najviše 1 sastanak sa jednim stručnjakom u mesecu, odnosno najviše 2 sastanka ukoliko su u pitanju različite oblasti za savetovanje i različiti stručnjaci.

Ukoliko ste zakazali sesiju, a sprečeni ste da joj prisustvujete, molimo Vas da nas o tome što pre obavestite tako što ćete nam poslati mejl na savetovaliste@autizam.org.rs. Na ovaj način ćemo upražnjeni termin biti u mogućnosti da stavimo na raspolaganje drugima. Ukoliko termin propustite prethodno ga ne otkazavši pisanim putem, Vaš korisnički nalog biće ugašen.

Imajte na umu da je Savetovalište kolaborativni servis između Saveza i tima nezavisnih stručnjaka, te da raspoloživost i broj termina zavise od mnogih faktora. Drugim rečima, nećemo svakog meseca biti u mogućnosti da vam ponudimo isti broj i raspored termina, kao ni isti broj stručnjaka. Ono što ćemo se truditi jeste da ih bude što više i da sve oblasti savetovanja budu pokrivene odgovarajućim profilima stručnjaka.

Da li se usluge savetovanja plaćaju?

Ne, usluge savetovanja su za korisnike potpuno besplatne, bilo da su u pitanju osobe sa autizmom, njihovi roditelji, drugi članovi porodica ili stručnjaci kojima je potrebna pomoć kolega kako bi rešili neki konkretan problem koji se tiče osoba sa autizmom sa kojima rade.

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!