Naši stručnjaci

Aleksandra Pjanović - BCBA sertifikovani analitičar ponašanja

Aleksandra Pjanović – BCBA sertifikovani analitičar ponašanja. Počela je rad sa decom sa autizmom i razvojnim poremećajima 2013. godine, kao ABA terapeut, pod supervizijom sertifikovanih terapeuta. 2015. godine je upisala Master studije iz Profesionalne analize ponašanja. 2018. je diplomirala na Florida Institute of Technology i položila sertifikacioni ispit za BCBA (Board certified behavior analyst). Nastavlja da radi kao glavni terapeut, zatim menadžer kliničkog tima, i danas kao supervizor u ABA klinici.
Ima iskustvo u ranim intervencijama, ali i radu sa tinejdžerima i odraslima. Aleksandra Pjanović daje usluge savetovanja iz oblasti ABA terapije, zamenske komunikacije (PECS, AAC), toaletnog treninga i razvoju verbalnog ponašanja.

Snežana Babović Dimitrijević - defektolog, logoped

Sa decom i mladima sa autizmom radi od 1991. Kroz razne sadržaje i aktivnosti u radu omogućava svakom detetu da zavoli da uči, da voli da komunicira na njemu odgovarajući način sa drugima, da sa osmehom prihvati izazove koji mu se nude. Primenom TEACCH metode i terapije senzorne integracije radi na modifikaciji ponašanja, ističući veštine koje poseduje dete. Kod podučavanja dece, koristi različite metode i tehnike primerene svakom detetu ponaosob. U radu podstiče učenike da koriste savremene tehnologije kako bi ih podstakla i motivisala na učenje i komunikaciju.
Znanja koje je stekla do sada voli da podelim sa dugima: 34 naučna rada iz oblasti rada sa decom i mladima koji imaju autizam, realzator je obuke u radu kroz 7 akreditovanih programa i 3 obuke realizovane pomoću projekata.

Snežana Babović Dimitrijević pruža usluge savetovanja iz oblasti promena ponašanja (agresija, autoagresija, destrukcija), toaletnog treninga (umokravanje), senzornih problema (buka, strahovi), organizacije slobodnog vremena, govora i komunikacije (neprogovaranje, oglašavanje, ponavljanje reči), interakcije sa drugom decom, stereotipnih ponašanja, bežanja i lutanja, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.

Prof dr Nenad Glumbić - defektolog, oligofrenolog

Radio je 2 godine u vrtiću sa decom sa autizmom, a od 1998. godine radi na Beogradskom univerzitetu gde drži nastavu o autizmu i intelektualnim poteškoćama na dodiplomskim i postdiplomskim studijama. Do sada je objavio oko 300 članaka, uključujući i udžbenik "Autizam u odraslom dobu". Savetnik pri Verskom dobrovoljnom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve. Konsultant je UNICEF-a za oblast autizma. Predavač na brojnim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim konferencijama iz oblasti specijalnog obrazovanja.

Prof Glumbić pruža usluge savetovanja iz oblasti promena ponasanja (agresija, autoagresija, destrukcija), toaletnog treninga (umokravanje), senzornih problema (buka, strahovi), organizacije slobodnog vremena, govora (neprogovaranje, oglašavanje, ponavljanje reči), interakcije sa drugom decom, stereotipnih ponašanja, bežanja i lutanja, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.

dr Milica Jačevski - lekar

Formalno obrazovanje stekla na Medicinskom fakultetu u Beogradu, nakon kojeg je radila u KBC Zvezdara i na Institutu za anesteziologiju sa reanimatologijom Kliničkog centra Srbije. Poseduje licencu Lekarske komore Srbije, a polje posebnog interesovanja joj je klinička farmakologija. Svoje znanje i iskustvo iz medicine, godinama usavršava na domaćim i međunarodnim seminarima i kursevima iz oblasti opšte medicine, psihijatrije i kliničke farmakologije. Uporedo sa ovim, u toku svog trinaestogodišnjeg rada sa osobama sa autizmom, usavršavala se u oblastima reedukacije sa psihomotorikom, neurokinoziološkog razvoja deteta, senzorne integracije kod razvojnih poremećaja, savremenih pristupa u lečenju i rehabilitaciji osoba sa psihološko-psihijatrijskim poremećajima i problemima, komunikacije kao najvažnije tehnologije primarne zdravstvene zaštite. Autor mnogih radova na temu somatskih stanja kod osoba sa autizmom, između kojih i “Poremećaj spavanja kod osoba sa autizmom”, “Osoba sa autizmom i njen stres”, “Poremećaj ishrane kod osoba sa autizmom”, “Učestalost gojaznosti kod osoba sa autizmom”, “Starenje osoba sa autizmom”.

Dr Jačevski pruža usluge savetovanja iz oblasti poremećaja ishrane (prežderavanje, odbijanje hrane, selektivna ishrana, PIKA), poremecaja spavanja (nesanica, otežano uspavljivanje, učestala buđenja u toku spavanja, škrgutanje zubima), epilepsije, somatskih stanja (bolovi, prolivi, povraćanja, visok pritisak, dijabetes), stresa, stomatoloških intervencije (gde se rade, šta je neophodno od nalaza) i problema gojaznosti.


Indira Pehar - socijalni radnik

Od 2001. radi u ustanovi socijalne zaštite za osobe sa autizmom, na poslovima socijalnog radnika koji, između ostalog, podrazumevaju i rad sa roditeljima osoba sa autizmom (ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite za osobe sa autizmom i njihove porodice, kako na nivou lokalne zajednice tako i one u nadležnosti RS). Učestvovala je u izradi i realizaciji programa akreditovanog kod Zavoda za socijalnu zaštitu RS. Licencirani je stručni radnik u socijalnoj zaštiti pri Komori socijalne zaštite.

Indira Pehar pruža usluge savetovanja iz oblasti ostvarivanja prava na usluge iz socijalne zaštite (kako doći do usluge dnevnog boravka, domskog smeštaja, ličnog pratioca), ostvarivanja prava na finansijsku pomoć (dodatak za tuđu negu i pomoć), rekreativnog oporavka i pitanja interresorne komisije (gde, kada, zašto).

Grupa pravnih savetnika - advokata

Saradnici advokatske kancelarije Ivanović sa skoro 30 godina iskustva iz oblasti radnog prava, porodičnog prava i prava socijalne zaštite pružaju usluge savetovanja iz oblasti lišavanja poslovne sposobnosti, produženog roditeljskog prava, starateljstva, pitanja imovine i nasledstva, ostvarivanje prava na finansijsku pomoć (dodatak za tuđu negu i pomoć), ostvarivanja prava na pola radnog vremena ili bolovanja roditelja radi nege deteta.

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!